#net4doctor

Echo Expert Olsztyn

Olsztyn
Konferencja startuje za:
Konferencja się zakończyła
5
prelegentów
20
przypadków
4
godziny
8
punktów

Tematyka konferencji

Grono wykładowców tworzą znakomici kardiolodzy-echokardiografiści, których wiedza i doświadczenie gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny wykładów. Warsztaty dają możliwość pogłębienia wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Wykłady połączone są rozbudowanym panelem opisu przypadków.

Pieczę naukową nad tym cyklem szkoleń na poziomie zaawansowanym sprawują wybitni specjaliści

Jarosław D. Kasprzak / Edyta Płońska-Gościniak
Prof. dr hab. n. med. / Prof. dr hab. n. med.
Agenda Echo Expert Olsztyn
 • 10:00 - 10:05

  Powitanie

  prof. dr hab. n. med. J. D. Kasprzak
  prof. dr hab. n. med. E. Płońska-Gościniak
  Echo Expert Olsztyn
 • 10.05-10.50

  Kardiomiopatia przerostowa - przyczyny częstsze i rzadsze

  prof. dr hab. n. med. P. Lipiec
  Echo Expert Olsztyn
 • 10.50-11.35

  Wady zastawkowe w schorzeniach systemowych

  prof. dr hab. n. med. E. Płońska-Gościniak
  Echo Expert Olsztyn
 • 11.35-12.20

  Pacjent po przezskórnej interwencji zastawkowej

  dr n. med. D. Sorysz
  Echo Expert Olsztyn
 • 12.20-12:35

  Przerwa

  Echo Expert Olsztyn
 • 12.35-13.20

  Stres-echo w roku 2020

  dr hab. n. med. prof. UMED K. Wierzbowska-Drabik
  Echo Expert Olsztyn
 • 13.20-14.05

  Ocena tętnic wieńcowych w echo

  prof. dr hab. n. med. J. D. Kasprzak
  Echo Expert Olsztyn
 • 14.05-14.15

  Podsumowanie, końcowe pytania i dyskusja

  prof. dr hab. n. med. J. D. Kasprzak
  prof. dr hab. n. med. E. Płońska-Gościniak
  Echo Expert Olsztyn
Wirtualne stoisko firmy Servier