Konferencja zakończyła się
5
prelegentów
20
przypadków
4
godziny
8
punktów

Pieczę naukową nad tym cyklem szkoleń na poziomie zaawansowanym sprawują wybitni specjaliści

Jarosław D. Kasprzak / Edyta Płońska-Gościniak
Prof. dr hab. n. med. / Prof. dr hab. n. med.

Tematyka konferencji

Grono wykładowców tworzą znakomici kardiolodzy-echokardiografiści, których wiedza i doświadczenie gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny wykładów. Warsztaty dają możliwość pogłębienia wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Wykłady połączone są rozbudowanym panelem opisu przypadków.